7.- Arabako biztanleriaren osasunean gizarte- eta ingurumen-faktoreek duten eragina

Helburura: zahartzearen arloan lan egiten duten eragile zientifiko-teknologikoen eta Euskadiko enpresa-sektorearen arteko sinergiak ezagutaraztea, indartzea eta sortzea, eta horrek eragina izan dezake etorkizuneko berrikuntza-jardueretan.
Mezu nagusia: "Silver economy" k aukera bat planteatzen du produktu/zerbitzu espezializatu berriak garatzeko, eta erronka berri bat konponbide berritzaileak sortu behar dituzten eragile nagusientzat, garatze bidean dagoen kolektibo batentzat ikuspegi holistiko eta espezializatu batetik. Eragileen arteko lankidetza-espazio bat sortzea, sinergiak ezartzeko metodo gisa, balio-kate berriak sortzeko eta bultzatzeko ikuspegi multidiziplinar, diziplinarteko eta espezializatuaren ekarpenean oinarrituta.
Hartzaileak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile zientifiko-teknologikoak eta zahartzen lan egiten duten EAEko enpresak.

‹ Zerrendara itzuli